Nieuws


Adresgegevens

INAD Industrie Software B.V.
Kronehoefstraat 70
5622 AC Eindhoven
info@inad.nl

Tel: 040 2438407
KvK 50599518

Support

easy2trade@inad.nl

easy2scan

De aanvullende module easy2scan heeft als doel de logistieke handelingen in easy2trade te versnellen, het werkproces te registreren en pick-fouten te voorkomen. Dit gebeurt door handscanners die verbonden zijn met easy2trade te gebruiken in het magazijn, op de productieafdelingen en tijdens het transport. Gegevens worden dus direct verwerkt in easy2trade.

Easy2scan is ontwikkeld omdat de registratie van certificaten meer werk meebracht dan verwacht. Het uitgangspunt was om in het logistieke proces scanapparatuur te gebruiken en  gaandeweg ontstonden er meer ideeën over de mogelijkheden om met de scanners het proces ook op andere punten te verbeteren.

 

Dynamische bepaling productiecapaciteit

Uit een QuickScan door de TU/e blijkt dat bij veel bedrijven moet worden overgewerkt omdat men geen goed inzicht heeft in de beschikbare productiecapaciteit. Deze wordt bepaald door het maximum aan orders dat kan worden geproduceerd of gepickt in de normale werktijd. Planners maken een inschatting van de beschikbare capaciteit op basis van eigen kennis en ervaring; vaak wordt er gedacht in tonnen/uur of aantal zaagsneden per uur. Dit zijn grove schattingen en bij een foute inschatting moet er al gauw worden overgewerkt of krijgt de klant op een later tijdstip geleverd.

INAD heeft nu software ontwikkeld waarmee men in staat is om op basis van realistische gegevens de processen te bewaken en overwerk kan worden voorkomen.

Transportoptimalisatie

Het nieuwe Transportoptimalisatie tool berekent dagelijks de minste transportkosten.

Met behulp van Google Maps wordt de optimale route bepaald voor de vrachtwagens om alle klanten te bevoorraden. Daarbij wordt rekening gehouden met belading, reistijd en de tijd die het lossen bij klanten kost.

Andere beïnvloedende factoren zijn: artikelafmetingen (balken 16+ m, platen), het tijdvenster waarbinnen gelost mag worden, laadvermogen en lengte van de wagen, gebruik van een kraan, wel of geen huif.

SOFOS

Een volledig nieuw zaagoptimalisatie systeem, waarmee de totale zaagkosten worden gereduceerd. Hier wordt naast de afvalkosten ook rekening gehouden met kosten van het bewaren, rente, handling van reststukken. De optimale keuze voor het zagen is een resultante van de volgende zaken:

  • de beschikbare voorraad
  • verkoopbaarheid op korte termijn van de ontstane reststukken
  • de logistieke kosten en opslag van de reststukken
  • dynamisch bepalen grootte van reststukken op basis van omzet / voorraad